کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی چه تعریفی دارد؟ وقتی کوچینگ را به صورت فردی انجام می‌دهیم با یک انسان سروکار داریم.

انسانی که ممکن است درگیر یک چالش شخصی یا کاری شده باشد.

ولی وقتی از کوچینگ سازمانی صحبت می‌کنیم چطور؟ اگر در گوگل عبارت کوچینگ سازمانی را جستجو کنید، با تعریف مشخصی از این مدل کوچینگ وجود ندارد. ولی تا به الان کسانی که در این حوزه کار کرده اند تعاریفی را گرد اوری کرده اند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

تعاریف موجود از کوچینگ سازمانی